Toimintasuunnitelma tekijänoikeuslain organisoituun rikkomiseen

Tämä on toimintasuunnitelma tekijänoikeuslain organisoituun rikkomiseen vuoden 2006 alussa.

Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on avointa kaikille omalla vastuullaan mukaan tuleville halukkaille.

Organisoitu keskustelupalvelu

Suunnitellun kansalaistottelemattomuuden ytimen muodostaa organisoitu keskustelupalvelu, jonka osallistujien on tarkoitus informoida muita erilaisista tavoista kiertää erilaisia kopiosuojauksiksi itseään nimittäviä käytönestojärjestelmiä. Kampanjan hengessä kaikkien kierto-ohjeiden tulee olla varustettu lähettäjän omalla nimellä.

Palvelun toiminnan otaksutaan olevan uuden tekijänoikeuslain mukaan laitonta. Ote lain perustelutekstistä:

"Myös teknisen suojauksen poistamista tai kiertämistä koskevien ohjeiden tarjoaminen voi olla säännöksessä [50 b §] tarkoitettua salauksen purkupalvelua sellaisissa tapauksissa, jossa salauksen kiertämisohjeiden antaminen tapahtuu esimerkiksi organisoidun palvelun puittessa."

Tarkempi lukija voi huomata, että tekstissä sanotaan "voi olla", ja muutenkin on kyse lain perustelutekstistä eikä varsinaisesta lain kirjaimesta. Kampanjan tarkoituksena on kuitenkin lain kyseenalaistamisen lisäksi pakottaa viranomaiset täsmentämään rajanvetoa siitä, mitä laki itse asiassa kieltää ja mitä ei, joten kampanja on onnistunut myös mikäli se osoittaa kierto-ohjeiden organisoidun levittämisen lopulta lailliseksi.

Murtokeinojen lähettämisestä

Kampanjan puitteissa annettavien murto-ohjeiden tai -ohjelmien ei tarvitse olla originaaleja, kunhan niiden levittämiseen on tekijän lupa. Viesteihin on hyvä tällöinkin liittää lauseen tai parin oma alustus.

On hieman kyseenalaista, voivatko mitkään CD-levyjen suojauskeinot olla "tehokkaita". Tämän takia on suositeltavaa lähettää murto-ohjeita johonkin hieman tehokkaampaan suojaukseen. Esimerkiksi DVD-levyjen suojaus on jo hieman parempi esimerkki, ja siihen löytyy helposti murto-ohjeita ja -ohjelmia. Muita esimerkkejä ovat Applen Fairplay ja HDMI-liitäntämenetelmän suojaus. Muistettakoon tosin myös, että mikään ei toki estä lähettämästä esimerkiksi sekä CD- että DVD-suojausten kiertokeinoja. Kampanjaan pääsee myös mukaan pelkillä CD-ohjeillakin. On hyödyllistä nimittäin muun ohessa testata myös sitä, katsotaanko CD-suojaukset tehokkaiksi.

On suotavaa lähettää ainakin yksi kierto-ohje tai -ohjelma viestissä itsessään, ei pelkästään linkkinä. Jos haluaa lähettää niin suuren kierto-ohjeen tai -ohjelman, ettei sitä ole mielekäs lähettää palvelun puitteissa itsessään, suositeltu toimintatapa on laittaa viestiin suoraan mukaan linkin lisäksi esimerkiksi jokin lyhyt DVD-suojauksen purkukoodi. Mahdollisten kiertokeinolinkkien olisi lisäksi hyvä osoittaa lähettäjän omilla sivuilla sijaitseviin dokumentteihin, jotta lähettäjä itse olisi myös linkin takaa löytyvästä materiaalista suoraan vastuussa.

Mikäli joku haluaa kuitenkin osallistua kampanjaan ainoastaan lähettämällä linkin, tämäkin katsotaan riittäväksi kontribuutioksi tunnustuksen allekirjoittamiseen.

Suojausjärjestelmien murto-ohjeita on rajattu määrä, joten kampanjan keskustelufoorumeille saa vapaasti lähettää myös ohjeita, joita siellä on jo ollut (kuitenkin edelleen mieluusti omin sanoin muotoiltuna tai oman parin lauseen saatetekstin kanssa). Erityisesti, mikäli jollakulla on vaikeuksia löytää mitään sopivaa murto-ohjetta tai -ohjelmaa lähetettäväksi, kampanjaan voi osallistua myös lähettämällä foorumeille uudelleen sinne jo lähetettykin ohje tai ohjelma.

Ilmiantautuminen

Kaikkien kampanjaan osallistuvien toivotaan myös allekirjoittavan poliisille lähetettävä yhteistunnustus sekä osallistuvan omalla paikkakunnallaan joukkoilmiantautumiseen paikallisella poliisilaitoksella. Kampanjaan voi kuitenkin osallistua vaikkei haluaisi ilmiantautua näillä keinoin. Luonnollisesti on suotavaa allekirjoittaa tunnustus myös erityisesti sellaisessa tapauksessa, että allekirjoittaja ei jostain syystä halua tai pääse mukaan poliisiasemakierrokselle.

Poliisiasemaretket

Tarkoitus on järjestää joukkoilmiantautumisretkiä poliisiasemille ympäri maata. Pääorganisaattori järjestää Helsingin retken. Muille paikkakunnille otetaan vastaan ilmoittautumisia paikallisiksi retkiorganisaattoreiksi. Myöhemmin kampanjan pääsivulla ilmoitettavat paikalliset organisaattorit ottavat vastaan ilmoittautumisia oman paikkakuntansa ilmiantautumiseen ja ilmoittavat kokoontumispaikan josta joukon keräännyttyä siirrytään läheiselle poliisiasemalle.

Yhteistunnustus

Tunnustuksen allekirjoittaminen tapahtuu lähettämällä kampanjan pääorganisaattorille sähköpostitse ilmoitus halusta allekirjoittaa tunnustus oman nimen ja (asuin)osoitteen kera. Lisäksi tarvitaan tieto siitä, haluaako allekirjoittaja toimia ansiotarkoituksessa (5 sentin palkkiota vastaan) vai ei. Tunnustuksesta tullaan julkaisemaan WWW:ssä versio, josta osoitteet on poistettu. Poliisille (poliisiasemaretkien yhteydessä) toimitettavassa versiossa osoitteet sitävastoin ilmoitetaan.

Allekirjoituksen lisäksi allekirjoittajat saavat halutessaan lähettää oman viestinsä mukaan toimitettavaksi poliisille tunnustuksen yhteydessä. Nämä liitetään tunnustukseen siten, etteivät ne ole tulkittavissa kaikkien allekirjoittaneiden mielipiteiksi.

Kampanjan aikataulu

Kampanjan eri ilmentymät

Kampanjalla on kolme eri organisoitua palvelua, joista osallistujat voivat vapaasti valita yhden tai useamman, joilla tarjota kiertoinformaatiota:

Postituslista organisoitukeskustelu@liw.iki.fi
Listan voi tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen organisoitukeskustelu-subscribe@liw.iki.fi.
IRCnetin kanava #organisoitukeskustelu
Kanava on toiminnassa ja siellä keskustellaan myös muista sekalaisista aiheista uuden tekijänoikeuslain ympäriltä. Koska kanavalla on keskusteltu ajoittain kovastikin myös merkistöistä, mainittakoon, että kanavalla olkoon virallisesti hyväksyttyä puhua sekä 8-bittisillä latin-1/9-merkistöillä että utf-8:lla, eikä asiaa ole ihan pakko vatvoa miljoonanteen kertaan erikseen.
WWW-foorumi
masinointi.org-palvelimen foorumi Organisoitu palvelu on myös tarkoitukseen käytettävissä (vaatii rekisteröinnin).

Koska kyseessä on avoin kansalaistottelemattomuuskampanja, kaikkien ym. keskustelufoorumien sisältö tulee avoimeen verkkojakeluun. Tämä käsittää koko postituslistan arkiston (mailiosoitteet kuitenkin piilotettuna spammin estämiseksi), IRC-kanavan lokin (alkaen kuitenkin vasta 1.1.2006; alkamisesta ilmoitetaan myös kanavan topicissa) sekä WWW-foorumiin lähetetyt artikkelit.

Toiminnan kaupallisuusaspekti

Jotta kontributoijilla olisi kaupallinen intressi osallistua kampanjaan, keskustelupalveluiden pääorganisaattori Mikko Rauhala lupaa täten viiden (5) sentin palkkion tuhannelle (1000) ensimmäiselle palkkion haluavalle yksityishenkilöille, jotka lähettävät palvelun kautta ohjeen tai ohjelman jonkin kopiosuojausjärjestelmän kiertämiseen sekä allekirjoittavat yhteistunnustuksen. Palkkion saa jokainen yksityishenkilö vain kerran. Palkkion voi periä organisaattorilta henkilökohtaisesti Helsingin seudulla erikseen sovitussa paikassa erikseen sovittuun aikaan.

Summan perimistä pyritään mahdollistamaan myös paikallisten organisaattoreiden välityksellä poliisiasemaretkien yhteydessä. Paikallinen organisaattori voi periä summan pääorganisaattorilta tilisiirrolla. Paikallisia organisaattoreita ei kuitenkaan velvoiteta osallistumaan palkkioiden välitykseen, joten tätä mahdollisuutta ei voida taata kaikilla paikkakunnilla.