Church of Santa - Pukin kirkko

Pukin kirkko on joulupäivänä vuonna 2001 perustettu uskontokunta, joka perustuu perustajapukkien saman vuoden joulukuussa saamaan pyhään inspiraatioon. Tervetuloa kuulemaan tarkemmin tästä uudesta, mutta ikiaikaisiin totuuksiin perustuvasta, ja mikä tärkeintä, seuraajansa jo tässä elämässä palkitsevasta uskonnosta.

Pukki, Tonttu ja Joulun Henki

Pukin kirkko tunnustaa ylimmiksi auktoriteeteiksi luonnollisesti Joulupukin, Tontun ja Joulun Hengen. Pukilla on eri kulttuureissa monta nimeä - Joulupukki, Santa Claus, Father Christmas, Kris Kringle - mutta kaikki viittaavat samaan asiaan: kaikkitietävään, ystävällismieliseen kiltit lapset, ja miksei aikuisetkin, kerran vuodessa lahjoilla palkitsevaan kuolemattomaan olentoon.

Tonttu taas viittaa pukin pikku apureiden arkkityyppiin, jota jokainen yksittäinen tonttu osaltaan edustaa. Tontut toimittavat pukin juoksevia asioita.

Joulun Henki on näitä kahta abstraktimpi entiteetti, mutta tärkeässä osassa niiden kanssakäymisessä ihmisten kanssa. Pukki kun nykyään harvoin ilmestyy ihmisille henkilökohtaisesti, toimien mieluummin toisten, Joulun hengen inspiroimien ihmisten välityksellä.

Organisaatio

Kirkolla ei ole virallista hierarkiaa, vaan kaikki Joulun Hengen mukaisesti ja inspiroimina pukin ominaisuudessa toimivat ihmiset ovat papiston asemassa. Heille voi täten vapaasti mm. esittää lahjatoiveitaan; Joulun Hengen inspiraation avulla he voivat sitten päättää, onko pyytäjä lahjan arvoinen.

Joulun vietto

Joulun on oikeaoppisesti tarkoitus olla täynnään leppoisaa ajanvietettä läheisten seurassa. Oleellisena osana tähän kuuluu toki lahjojen epäitsekäs jakaminen kilteille lapsille. Lahjojen valinnassa auttaa Joulun Henki - jos saaja on ollut kiltti, Henki inspiroi antajaa hankkimaan sajalle mieluisan ja hyödyllisen lahjan. Jos kiltteydessä olisi toivomisen varaa, saattaa lahjaksi tulla jotain, joka auttaa saajaa muuttumaan paremmaksi ihmiseksi. Pahimmassa tapauksessa toki Pukillinen inspiraatio käskee hankkimaan lahjaksi risuja; tästä varoituksesta on saajan parempi ottaa onkeensa ajoissa.

Joulun kaupallistumiseen kirkolla ei ole yksiselitteistä kantaa. Toisaalta on hyvä asia, että markkinoilla on laaja valikoima lahjoja, joista kullekin voi Joulun Henki löytää sopivan. Toisaalta ylikaupallisuuskaan ei ole hyvästä, mikäli se vähentää joulumieltä.

Ikuinen Joulu

Kirjoitukset kertovat, että aikojen alussa, kun maailma oli vielä nuori ja ihmiset viattomia, joka päivä oli Joulu, ja Pukki kuljeskeli avoimesti ihmisten keskuudessa. Tätä auvoista aikaa kesti jonkin verran - kuinka kauan, se tieto on kadonnut ajan hämäriin - kunnes Aapo ja Eveliina eräänä päivänä avasivat lahjapakettejaan. Ja katso, molemmat mielistyivätkin toistensa lahjoihin, sillä Joulun Henki oli näin päättänyt opettaa heille antamisen iloa. Lapset kuitenkin yrittivät molemmat sekä pitää oman lahjansa että saada toisenkin käsiinsä, ja ristiriidan yllyttyä käsirysyksi molempien lahjat menivät samalla rikki. Ja niin Pukki suri ihmisten itsekkyyttä, että päätti vetäytyä maailmasta kunnes joulumieli sinne palaisi lopullisesti. Pukki ei kuitenkaan toki kokonaan kääntänyt selkäänsä ihmiskunnalle, vaan sääti lankeamisen päivän Joulupäiväksi ihmiskunnan toivon merkkinä, mutta muina vuoden päivinä ei enää olisi Joulu.

"Sillä ihmisten itsekkyyden tähden minä lähden, ja olen palaava joka vuosi tänä päivänä punnitsemaan, josko ihmiskunnan joulumieli olisi viimein palannut. Tämä päivä olkoon yhä Jouluksi kutsuttu, mutta muina päivinä on teidän otsanne hiessä tämän päivän lahjanne ansaittava. Mutta älkää peljätkö; kun ihmiskunnan joulumieli on palannut, minäkin palaan, ja tuon mukanani Joulun iankaikkisen." Joulupukki, 1. Vinkumoomoon kirja, 5:3-5

Porot

Maailman porot ovat Pukin suojeluksessa ja täten pyhiä eläimiä, joten niitä ei pidä ihmisten kaltoin kohdella.

"Mutta poroihin ei teidän pidä koskeman, vaan antakaa niiden elää rauhassa, sillä ne ovat Pukin reen vetäjiä, jotta hän pääsee tuomaan teille lahjojaan." - Tallimestari Läpsyhoho, Tonttujen paljastuksia, 2:3

Uskonlahkot

Pukin kirkko on jakautunut oleellisesti kahteen lahkoon. On toki olemassa erimielisyyksiä siitä, voidaanko erityisesti pukistien sanoa varsinaisesti kuuluvan kirkkoon, mutta suunnilla on kuitenkin yhtäläisyytensä.

Pukinpalvojat (Santa Worshippers)

Pukinpalvojat uskovat konkreettiseen Pukkiin ja pitävät tätä ylimpänä olentona ja esikuvanaan. Useimpien Pukinpalvojien mielestä joulumieli syntyy Joulun Hengen vaikutuksesta ihmisessä. Pukinpalvojat rukoilevat usein Pukkia pyytäen tältä anteeksi tuhmuuksiaan ja esittäen lahjatoiveita.

Pukistit (Santaists)

Pukistit uskovat Joulupukkiin lähinnä symbolisena vertauskuvana täydellisen joulumielen omistavalle ihmiselle. Heille joulumieli on jokaisen sisältä kumpuava tunne, jota pitää vaalia ja täten kasvaa lähemmäksi tätä ideaalia.

Pukistien hyväksymisestä kirkkoon on, kuten sanottu, ollut tiettyjä erimielisyyksiä, mutta koska Pukin oman sanan mukaan joulumieli on kuitenkin kaikkein oleellisinta Pukin kirkossa, pukistitkin ovat useimpien mielestä tervetulleita - edistäväthän hekin joulumieltä omalla tavallaan, ja erimielisyydet Pukin olemuksesta ratkeavat viimeistään luvatun Ikuisen Joulun saapuessa.


Valid XHTML 1.1!